Valenite Carbide

Valenite Carbide

VALENITE Carbide Turning Inserts DNMG 543 R3 VP1510 Qty 10 759
VALENITE Carbide Turning Inserts DNMG 543 R3 VP1510 Qty 10 759
$45.00
VALENITE CD 26 CARBIDE CHIPBREAKERS 11 PCS
VALENITE CD 26 CARBIDE CHIPBREAKERS 11 PCS
$27.50
Valenite WNMG 433MM SV320 Carbide Insert
Valenite WNMG 433MM SV320 Carbide Insert
$4.99
Valenite WNMP 433 2W SV320 Carbide Insert
Valenite WNMP 433 2W SV320 Carbide Insert
$4.99
20 NEW VALENITE TPMC 54 NG250 VC2 CARBIDE INSERTS O551S
20 NEW VALENITE TPMC 54 NG250 VC2 CARBIDE INSERTS O551S
$79.99
Valenite SNEA 432 Grade V1N Carbide Insert
Valenite SNEA 432 Grade V1N Carbide Insert
$2.95
Valenite SPG 633 Grade VC5 Carbide Turning Insert
Valenite SPG 633 Grade VC5 Carbide Turning Insert
$2.95
Valenite TNMG 323 C Grade V90 Carbide INsert
Valenite TNMG 323 C Grade V90 Carbide INsert
$3.45
10 NEW VALENITE VDGT 125 4R CARBIDE INSERTS GRADE VN8 USA MADE D131
10 NEW VALENITE VDGT 125 4R CARBIDE INSERTS GRADE VN8 USA MADE D131
$49.95
10 NEW VALENITE VDGT 125 CARBIDE INSERTS GRADE VN8 USA MADE D132
10 NEW VALENITE VDGT 125 CARBIDE INSERTS GRADE VN8 USA MADE D132
$49.50
10 NEW VALENITE CNMG 432 LM CARBIDE INSERTS GRADE SV4 D827
10 NEW VALENITE CNMG 432 LM CARBIDE INSERTS GRADE SV4 D827
$39.95
10 NEW VALENITE VDGT 188 CARBIDE INSERTS GRADE VN8 USA MADE D133
10 NEW VALENITE VDGT 188 CARBIDE INSERTS GRADE VN8 USA MADE D133
$49.95
10 NEW VALENITE SNM 63SS 1 CARBIDE INSERTS GRADE V1N USA MADE A833
10 NEW VALENITE SNM 63SS 1 CARBIDE INSERTS GRADE V1N USA MADE A833
$28.50
10 NEW VALENITE TNMG 543 C CARBIDE INSERTS GRADE VC7 A255
10 NEW VALENITE TNMG 543 C CARBIDE INSERTS GRADE VC7 A255
$23.95
5 NEW VALENITE VDGT 125 4R CARBIDE INSERTS GRADE V1N USA MADE D128
5 NEW VALENITE VDGT 125 4R CARBIDE INSERTS GRADE V1N USA MADE D128
$24.50
5 NEW VALENITE VDGT 125 CARBIDE INSERTS GRADE VN5 USA MADE D129
5 NEW VALENITE VDGT 125 CARBIDE INSERTS GRADE VN5 USA MADE D129
$24.95
10 new VALENITE ABC 2446 V1N Carbide Inserts ABC2446 EDP 01112
10 new VALENITE ABC 2446 V1N Carbide Inserts ABC2446 EDP 01112
$84.99
10 new VALENITE VNMG 332 GF SV310 Carbide Inserts VNMG 160408 GF EDP 01180
10 new VALENITE VNMG 332 GF SV310 Carbide Inserts VNMG 160408 GF EDP 01180
$47.86
VALENITE SNMM 543 VN5 C24 8 PCS SHIPS FREE 3900 CARBIDE INSERTS LK
VALENITE SNMM 543 VN5 C24 8 PCS SHIPS FREE 3900 CARBIDE INSERTS LK
$39.00
9 new VALENITE VNMG 332 GF VC929 Carbide Inserts VNMG 160408 GF EDP 04377
9 new VALENITE VNMG 332 GF VC929 Carbide Inserts VNMG 160408 GF EDP 04377
$59.46
3 new VALENITE VNMG 332 GF SV315 Carbide Inserts VNMG 160408 GF
3 new VALENITE VNMG 332 GF SV315 Carbide Inserts VNMG 160408 GF
$21.24
4 new VALENITE VBGT 222 FL VC929 Carbide Inserts EDP 04368
4 new VALENITE VBGT 222 FL VC929 Carbide Inserts EDP 04368
$27.16
VALENITE CARBIDE GROOVING INSERTS
VALENITE CARBIDE GROOVING INSERTS
$40.00
10 NEW VALENITE CARBIDE INSERTS CNMA 433 GRADE SV305
10 NEW VALENITE CARBIDE INSERTS CNMA 433 GRADE SV305
$46.00
5 new VALENITE DNMG 432 MM SV320 Carbide Inserts
5 new VALENITE DNMG 432 MM SV320 Carbide Inserts
$42.49
8 new VALENITE CNMG 432 LM VC929 Carbide Inserts CNMG 120408 LM EDP 00841
8 new VALENITE CNMG 432 LM VC929 Carbide Inserts CNMG 120408 LM EDP 00841
$42.49
20 New VALENITE CARBIDE INSERTS TNG 322 VC 125 Box Listed As 10 Actually 20
20 New VALENITE CARBIDE INSERTS TNG 322 VC 125 Box Listed As 10 Actually 20
$27.00
10 new VALENITE CNMG 432 R3 VP5515 Carbide Inserts EDP 01453
10 new VALENITE CNMG 432 R3 VP5515 Carbide Inserts EDP 01453
$52.62
8 new VALENITE CNMG 432 GM SV310 Carbide Inserts CNMG 120408 GM EDP 00762
8 new VALENITE CNMG 432 GM SV310 Carbide Inserts CNMG 120408 GM EDP 00762
$38.08
10 new VALENITE WNMG 432 GF SV310 Carbide Inserts WNMG 080408 GF EDP 04382
10 new VALENITE WNMG 432 GF SV310 Carbide Inserts WNMG 080408 GF EDP 04382
$63.74
3 new VALENITE WNMG 431 GF SV315 Carbide Inserts WNMG 080404 GF EDP 04367
3 new VALENITE WNMG 431 GF SV315 Carbide Inserts WNMG 080404 GF EDP 04367
$18.69
8 new VALENITE WCEMX 221 3P VC101 Carbide Inserts WCEMX 040304 3P EDP 04378
8 new VALENITE WCEMX 221 3P VC101 Carbide Inserts WCEMX 040304 3P EDP 04378
$40.79
2 new VALENITE WCEM 321 3P VC111 Carbide Inserts WCEM 060304 3P EDP 04372
2 new VALENITE WCEM 321 3P VC111 Carbide Inserts WCEM 060304 3P EDP 04372
$8.49
3 new VALENITE WNMG 431 GF SV310 Carbide Inserts WNMG 080404 GF EDP 04370
3 new VALENITE WNMG 431 GF SV310 Carbide Inserts WNMG 080404 GF EDP 04370
$18.69
Walter Valenite SNMG 543 RP5 WPP10S Carbide Inserts 10 Inserts
Walter Valenite SNMG 543 RP5 WPP10S Carbide Inserts 10 Inserts
$80.00
Valenite VDB 218 RA VC7 Carbide Grooving Insert
Valenite VDB 218 RA VC7 Carbide Grooving Insert
$9.99
20 NEW VALENITE CPGT 432 FH VC919 CARBIDE INSERTS R712S
20 NEW VALENITE CPGT 432 FH VC919 CARBIDE INSERTS R712S
$59.99
Valenite Carbide Inserts VRS2220862411 10 Pcs
Valenite Carbide Inserts VRS2220862411 10 Pcs
$2.50
VALENITE 1 1 4 LATHE TOOL HOLDER CARBIDE INSERTS A673
VALENITE 1 1 4 LATHE TOOL HOLDER CARBIDE INSERTS A673
$69.99
8 new VALENITE TPMW 2521 V1N Carbide Inserts TPMW 130304 EDP 04365
8 new VALENITE TPMW 2521 V1N Carbide Inserts TPMW 130304 EDP 04365
$33.99
2 new VALENITE TNMG 332 GM SV235 Carbide Inserts EDP 01459
2 new VALENITE TNMG 332 GM SV235 Carbide Inserts EDP 01459
$8.49
VALENITE Carbide Turning Inserts DCGT 3252 PM2 VP5535 Qty 10 506
VALENITE Carbide Turning Inserts DCGT 3252 PM2 VP5535 Qty 10 506
$45.00
9 new VALENITE TBEE 521 A VC605 Carbide Inserts EDP 01401
9 new VALENITE TBEE 521 A VC605 Carbide Inserts EDP 01401
$49.04
10 new VALENITE TNMA 43NT 5P VC5 Carbide Inserts EDP 01498
10 new VALENITE TNMA 43NT 5P VC5 Carbide Inserts EDP 01498
$84.99
2 new VALENITE SNMG 432 VC7 Carbide Inserts EDP 04361
2 new VALENITE SNMG 432 VC7 Carbide Inserts EDP 04361
$8.49
10 new VALENITE SPE 63E 13 VC55 Carbide Inserts EDP 04360
10 new VALENITE SPE 63E 13 VC55 Carbide Inserts EDP 04360
$84.99
VALENITE Carbide Turning Inserts DCGT 3252 PM2 VP5535 Qty 5 506
VALENITE Carbide Turning Inserts DCGT 3252 PM2 VP5535 Qty 5 506
$25.00
VALENITE Carbide Turning Inserts TNMG 544 M8 VP5515 Qty 10 506
VALENITE Carbide Turning Inserts TNMG 544 M8 VP5515 Qty 10 506
$60.00
VALENITE CBDN CARBIDE CHIPBREAKERS 13 Pcs
VALENITE CBDN CARBIDE CHIPBREAKERS 13 Pcs
$30.00
NEW VALENITE CPMW3252T CARBIDE INSERTS LOT OF 10
NEW VALENITE CPMW3252T CARBIDE INSERTS LOT OF 10
$74.99
NEW VALENITE TCMT 32 52 2A CARBIDE INSERTS LOT OF 4
NEW VALENITE TCMT 32 52 2A CARBIDE INSERTS LOT OF 4
$59.99
VALENITE CCGT 431FH SV325 CARBIDE INSERT 10 PCS NEW
VALENITE CCGT 431FH SV325 CARBIDE INSERT 10 PCS NEW
$39.99
VALENITE PNG 323 CARBIDE INSERTS 8 PCS
VALENITE PNG 323 CARBIDE INSERTS 8 PCS
$24.00
VALENITE UC 10 CARBIDE CHIPBREAKERS 5 PCS
VALENITE UC 10 CARBIDE CHIPBREAKERS 5 PCS
$15.00
VALENITE TECE 521 J CARBIDE INSERTS 10 PCS
VALENITE TECE 521 J CARBIDE INSERTS 10 PCS
$40.00
VALENITE PNG 432 CARBIDE INSERTS 10 PCS
VALENITE PNG 432 CARBIDE INSERTS 10 PCS
$30.00
VALENITE CBL 16 CARBIDE CHIPBREAKERS 5 PCS
VALENITE CBL 16 CARBIDE CHIPBREAKERS 5 PCS
$15.00
VALENITE WHPC 633 CARBIDE INSERTS 10 PCS
VALENITE WHPC 633 CARBIDE INSERTS 10 PCS
$40.00
TPGA 18151 2K Carbide Insert Grade VC5 Valenite Brand 8pcs
TPGA 18151 2K Carbide Insert Grade VC5 Valenite Brand 8pcs
$24.95
VALENITE CARBIDE INSERTS 10 QTY PIECES SEEW 53 AFTN SM318
VALENITE CARBIDE INSERTS 10 QTY PIECES SEEW 53 AFTN SM318
$200.00
VINTAGE NEW Valenite Endmills  Carbide Inserts 20 PIECES PW 6 W 4 CUTTERS
VINTAGE NEW Valenite Endmills Carbide Inserts 20 PIECES PW 6 W 4 CUTTERS
$16.50
VALENITE CARBIDE INSERTS SNMG 543 GRADE VN8 PACK OF 10
VALENITE CARBIDE INSERTS SNMG 543 GRADE VN8 PACK OF 10
$19.95
Valenite RNG 45 ceramic carbide inserts
Valenite RNG 45 ceramic carbide inserts
$80.00
27 Valenite Carbide Inserts TNG 432 Grade VN5
27 Valenite Carbide Inserts TNG 432 Grade VN5
$21.00
50 Valenite Carbide Inserts TNG 432 Grade VN5
50 Valenite Carbide Inserts TNG 432 Grade VN5
$38.00
VALENITE CARBIDE INSERTS TEGX BN1291 375 GRADE SM245  PACK OF 3 PCS
VALENITE CARBIDE INSERTS TEGX BN1291 375 GRADE SM245 PACK OF 3 PCS
$6.95
VALENITE CARBIDE INSERTS SCMT 2151 2A GRADE VN8  PACK OF 6 PCS
VALENITE CARBIDE INSERTS SCMT 2151 2A GRADE VN8 PACK OF 6 PCS
$9.95
VALENITE CARBIDE INSERTS SNMG 543 GRADE V1N PACK OF 7
VALENITE CARBIDE INSERTS SNMG 543 GRADE V1N PACK OF 7
$14.95
48 Valenite Carbide Inserts TNG 432 Grade VN5
48 Valenite Carbide Inserts TNG 432 Grade VN5
$34.00
VALENITE CARBIDE INSERTS SNMM 543 HS GRADE SV310 SEALED PACK OF 10
VALENITE CARBIDE INSERTS SNMM 543 HS GRADE SV310 SEALED PACK OF 10
$29.95
VALENITE CARBIDE INSERTS TNEA 322 GRADE VC2 PACK OF 10
VALENITE CARBIDE INSERTS TNEA 322 GRADE VC2 PACK OF 10
$8.00
VALENITE CARBIDE INSERTS DNGA 433 GRADE VC2 PACK OF 10
VALENITE CARBIDE INSERTS DNGA 433 GRADE VC2 PACK OF 10
$8.00
10 Valenite Carbide Inserts DNMG 433 Grade V01
10 Valenite Carbide Inserts DNMG 433 Grade V01
$12.00
10 Valenite Carbide Inserts TEG 322 J Grade VC3
10 Valenite Carbide Inserts TEG 322 J Grade VC3
$14.00
23 Valenite Carbide Inserts TNG 332 Grade VN5
23 Valenite Carbide Inserts TNG 332 Grade VN5
$21.00
20 Valenite Carbide Inserts TPEU 732 RH Grade VC 8
20 Valenite Carbide Inserts TPEU 732 RH Grade VC 8
$17.00
TCGT 432 FH 901 VALENITE CARBIDE INSERTS 10 PCS NEW
TCGT 432 FH 901 VALENITE CARBIDE INSERTS 10 PCS NEW
$29.00
NEW ASSRT S CARBIDE INSERTSOMETCUTVALENITERUTLAND ECT 27 PCS
NEW ASSRT S CARBIDE INSERTSOMETCUTVALENITERUTLAND ECT 27 PCS
$6.00
10 New Valenite CD32222C VC2 Carbide Inserts
10 New Valenite CD32222C VC2 Carbide Inserts
$20.00
Valenite Carbide Turning Inserts SNMA 543C Grade V01
Valenite Carbide Turning Inserts SNMA 543C Grade V01
$18.95
CARBIDE INSERTS VALENITE 10 PCS TEGX BNI296 500 NEW Now just 6 per insert
CARBIDE INSERTS VALENITE 10 PCS TEGX BNI296 500 NEW Now just 6 per insert
$60.00
Valenite Carbide Grooving Inserts TNMC 54NG
Valenite Carbide Grooving Inserts TNMC 54NG
$47.95
Valenite Carbide Turning Inserts TNMM 544ER Grade V90
Valenite Carbide Turning Inserts TNMM 544ER Grade V90
$34.95
Valenite VCMT 3251 PM1 5615 Carbide Inserts 10 Inserts N 421
Valenite VCMT 3251 PM1 5615 Carbide Inserts 10 Inserts N 421
$44.99
CARBIDE INSERTS VALENITE 10 PCS V BOTTOM HC0718 NEW Now just 4 per insert
CARBIDE INSERTS VALENITE 10 PCS V BOTTOM HC0718 NEW Now just 4 per insert
$40.00
30 VALENITE CARBIDE INSERTS TNMM222ER VC3 INSERT
30 VALENITE CARBIDE INSERTS TNMM222ER VC3 INSERT
$75.00
10 NEW SNEG 432 INDEXABLE CARBIDE TOOL INSERTS VALENITE
10 NEW SNEG 432 INDEXABLE CARBIDE TOOL INSERTS VALENITE
$30.00
BRAND NEW Valenite CNMA 433 VC2 Carbide Inserts 597SO
BRAND NEW Valenite CNMA 433 VC2 Carbide Inserts 597SO
$14.99
10 NEW SURPLUS VALENITE CARBIDE INSERTS WCEM 421 3P Grade 5225
10 NEW SURPLUS VALENITE CARBIDE INSERTS WCEM 421 3P Grade 5225
$154.00
10 NEW VALENITE WIDIA CARBIDE INSERTS HC P35 MP35 TN450 HC M35 M
10 NEW VALENITE WIDIA CARBIDE INSERTS HC P35 MP35 TN450 HC M35 M
$43.99
20 NEW VALENITE NRP 3094L 901 CARBIDE INSERTS P192S
20 NEW VALENITE NRP 3094L 901 CARBIDE INSERTS P192S
$79.99
20 NEW VALENITE NRP 3078L 901 CARBIDE INSERTS P191S
20 NEW VALENITE NRP 3078L 901 CARBIDE INSERTS P191S
$79.99
LAST 2 NEW VALENITE CARBIDE INSERT CARTRIDGES ESU 6487
LAST 2 NEW VALENITE CARBIDE INSERT CARTRIDGES ESU 6487
$8.00
9 NEW SURPLUS VALENITE CARBIDE INSERTS SD 422P GRADE VC2 USA
9 NEW SURPLUS VALENITE CARBIDE INSERTS SD 422P GRADE VC2 USA
$72.00
155 NEW VALENITE SPEWX 43 EDJR VC2 CARBIDE INSERT P397S
155 NEW VALENITE SPEWX 43 EDJR VC2 CARBIDE INSERT P397S
$99.99
Valenite DNMP 431E 35M Carbide Inserts QTY 10 N 143
Valenite DNMP 431E 35M Carbide Inserts QTY 10 N 143
$34.99
VALENITE CARBIDE INSERTS HEC 532J YC28 QTY 4 LOC739 TS9
VALENITE CARBIDE INSERTS HEC 532J YC28 QTY 4 LOC739 TS9
$39.95
Valenite Carbide Inserts TNG 432 Grade VN2 Package of 5 NEW 51G3
Valenite Carbide Inserts TNG 432 Grade VN2 Package of 5 NEW 51G3
$18.95
Valenite Carbide Inserts TNG 433 LD Grade V90 Package of 5 NEW BB
Valenite Carbide Inserts TNG 433 LD Grade V90 Package of 5 NEW BB
$17.99

 


 
60 Valenite Spgr 421fm Sv315 Carbide Inserts N010s
60 NEW VALENITE SPGR 421-FM SV315 CARBIDE INSERTS Manufacturer: VALENITE Grade name: SV315 Insert material: CARBIDE - CVD COATED ISO range: P10-35 M15-35 K10-25 ANSI range: C2-C3 C6-C8 Coating: SpectraTurn (TiCN/Al2O3/TiN) Description: 'Light Roughing to Med/High-Speed Finishing - SV315 is intended for operations over a broad range of speeds and feeds. It has a multi-layer coating (TiCN/Al2O3/TiN) applied over a harder, more deformation-resistant, cobalt-enriched substrate to provide improved p
Buy it new & now! with eBay Buyer Protection
Valenite Spg 433 Vc2 Carbide Insert Valenite Spg 433 Vc2
VALENITE SPG 433 VC2 CARBIDE INSERT ***AUCTION IS FOR ONE PIECE, UNLESS OTHERWISE NOTED ***
Buy it new & now! with eBay Buyer Protection
20 Valenite Nrp 4062l 901 Carbide Inserts N361s
20 NEW VALENITE NRP 4062L 901 CARBIDE INSERTS Manufacturer: VALENITE Grade name: VC901 Insert material: CARBIDE - PVD COATED ISO range: M15-40 K10-25 ANSI range: C1-C3 Coating: SpectraTurn (TiN) Description: 'General Purpose Roughing - VC901 is a micro-grained grade designed for increased toughness and resistance to build-up and chipping. Coated with PVD TiN for improved lubricity and wear resistance with up-sharp cutting edges, VC901 excels in roughing high-temperature alloys, stainless steels
Buy it new & now! with eBay Buyer Protection
20 Valenite Na 4r8 Grade 929 Carbide Inserts P128s
20 NEW VALENITE NA 4R8 GRADE 929 CARBIDE INSERTS Manufacturer: VALENITE Grade name: VC929 Insert material: CARBIDE - PVD COATED ISO range: M10-30 K01-20 ANSI range: C2-C4 Coating: SpectraTurn (TiN) Description: 'Light Roughing to Finishing - VC929 is a micro-grained grade with an excellent balance of toughness and wear resistance. Coated with PVD TiN for improved lubricity and wear resistance with up-sharp cutting edges, VC929 excels in light roughing to high-speed finishing of high-temperature
Buy it new & now! with eBay Buyer Protection
100 Valenite Cnmg 332gm Vc101 Carbide Inserts N931s
100 NEW VALENITE CNMG 332-GM VC101 CARBIDE INSERTS Manufacturer: VALENITE Grade name: VC101 Insert material: CARBIDE - UNCOATED ISO range: M30-45 K20-30 ANSI range: C1-C2 Coating: Description: 'General Purpose Roughing - VC101 is a fine-grained, uncoated
Buy it new & now! with eBay Buyer Protection

 


  

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!